O kolegiju

Na ovoj stranici prezentirani su rezultata kolegija “Dizajn odabranog grafičkog proizvoda”,
nastali u zimskom semestru akademske godine 2014./2015. Grafičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Projekti se sastoje od 2 povezana projektna zadatka:
1. robna marka i identitet proizvoda
2. ambalaža i identitet proizvoda

unutar 4 različite tema linija proizvoda:
– linija kavovina
– linija dodataka prehrani
– linija kućnih/uredskih žarulja i
– linija gelova za kosu.

Cilj ovog kolegija bio je kroz niz teoretskih i praktičnih znanja svladati osnove kreiranja uspješnog proizvoda,
od osmišljavanje imena i strategije proizvoda, preko dizajna robne marke i ambalaže do ukupnog identiteta proizvoda.

Prikazani rezultati 2 povezana zadatka relizirani su kroz 13 termina mentorskog rada s 36 studenata na kolegiju.
Prikazane projekte treba promatrati kao idejna rješenja u kojima svakako postoji prostora za doradu,
u nekima manje, a u nekima više potrebnu, ovisno o kompetencijama i uloženom vremenu studenta.

:::
Nositelj kolegija: prof. Jesenka Pibernik
Predavač: Izvorka Jurić
Asistent: Filip Cvitić

Studenti polaznici kolegija: Tea Bačelić, Sonja Batušić, Antonia Bratoš, Ana Bušić, Hrvoje Čanić, Tomislav Hudika,
Enio Jergović, Josipa Jurić, Jurica Kos, Iva Kosović, Stela Kovačić, Mak Kurtović, Stjepan Laća, Marija Malnar,
Martina Martin, Lena Mastruko, Dina Matijević, Andrea Mazurek, Hrvoje Orlović, Lucija Penava, Marijana Pintarić,
Lana Posarić, Sven Razum, Jelena Rebrnjak, Josip Rončević, Dino Sladić, Justyna Staszewska, Jelena Šarić, Maja Šarić,
Tea Šokac, Ana Šparavec Tea Šubat, Karolina Tkalčević, Alma Vragović, Neven Zulijani i Lara Žigić.
_
Vizualni identitet i dizajn materijala završne prezentacije: Maja Šarić, Tea Šubat i Neven Zulijani.